:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจสะพานชำรุดเร่งนำทีมแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้อประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งบุคคลหรือองค์กรเข้าประกวดเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ. บึงกาฬ พร้อมคณะร่วมต้อนรับ มท. 3 และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ. บึงกาฬ พร้อมคณะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ (สวท.บึงกาฬ) คนใหม่

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ. บึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มอบวัสดุอุปกรณ์การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

อบจ. บึงกาฬจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

อบจ. บึงกาฬฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมให้แก่ โรงเรียนบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ อสม. ครบ ๘ อำเภอ

อ่านเพิ่มเติม