:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

แบบฟอร์มชำระภาษีการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตเลียม

อ่านเพิ่มเติม


แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม

อ่านเพิ่มเติม

ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)

อ่านเพิ่มเติม

ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)2

อ่านเพิ่มเติม

ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีหลัง)

อ่านเพิ่มเติม


ลงพื้นที่ออกตรวจปฏิบัติการสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ทตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียม บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม