:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

คำสั่งการมอบอำนาจของนายกฯ ให้รองนายก ฯ ปลัด ฯ รองปลัด ฯ ปฏิบัติราชการแทน

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ประดับภาพพระฉายาลักษณ์และระบายผ้าม่วง-ขาวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ ส่งมอบเจลแอลกอฮอลและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ อสม.

อ่านเพิ่มเติม


ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Oder" ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E- Commerce

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง "บึงกาฬเมืองสะอาด การจัดการขยะต้นทางครบวงจร มุ่งสู่เมืองสังคมคาร์บอนต่ำ"

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม