:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานประเพณีออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท 2) พร้อมด้วย นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ และบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดพระธาตุ “ธรรมรตนมหามงคล”

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เรื่อง สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนสาย บก.4011 แยก ทล.2026-บ้านต้อง อำเภอบึงโขงหลง, เซกา จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม