:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

งานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ “Songkran Festival Buengkan 2024”

อ่านเพิ่มเติม


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโซ่ 2567)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและคนพิการจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2567 กิจกรรมฝึกการทำยาหม่องไพลและน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพร

อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดบึงกาฬจัดแถลงข่าวการจัดงานสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมรวมพลังสตรีอำเภอสร้างสรรค์ความเข้มแข็งในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายพลังสตรีจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมรวมพลังสตรีอำเภอสร้างสรรค์ความเข้มแข็งในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม