:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ (มหานิกาย – ธรรมยุติกนิกาย)

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์”

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565”

อ่านเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างองค์สมเด็จพระปฐมพุทธชนะมาร และเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิพระกรรมฐานที่ทรุดโทรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรวมพลังสตรีจังหวัดบึงกาฬ รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สนุก” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม อสม. หมอคนที่ 1 ต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม