:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประเพณีลอยกระทง สมมาน้ำ บูชานาค 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือบริการขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2024 จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ Kick Off การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

อ่านเพิ่มเติม

กฐินสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบ LED และระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครับแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ณ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม