:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเจริญสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "มนต์เสน่ห์นครนาคา BUENGKAN COUNTDOWN 2023"

อ่านเพิ่มเติม

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก 2147 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสว่าง - บ้านไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครการประกวดธิดานาคาบึงกาฬโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม