:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ ( ๑ งาน )

อ่านเพิ่มเติม

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเซกา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๖ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์(จอ LED) พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่มเติม