:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

กำหนดการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "มนต์เสน่ห์นครนาคา BUENGKAN COUNTDOWN 2023"

อ่านเพิ่มเติม

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก 2147 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสว่าง - บ้านไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครการประกวดธิดานาคาบึงกาฬโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม

การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม