:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Oder" ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E- Commerce

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง "บึงกาฬเมืองสะอาด การจัดการขยะต้นทางครบวงจร มุ่งสู่เมืองสังคมคาร์บอนต่ำ"

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

อ่านเพิ่มเติม

การสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ วินัจฉัยอุธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญนักเรียน ม.ต้น ประกวดเล่าเรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนงาม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตาม ผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม