:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ช่องทางการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (GIS)สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ โครงการเสริมผิวจราจร บก 4070 บ้านคำบอน- บ้านนาคำแคน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองยาว-บ้านโคกก่อง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่องขยายเวลาการรับสมัครประกวดธิดานาคาบึงกาฬและแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาการรับสมัครประกวดธิดานาคาบึงกาฬ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ 2566

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบการแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะประกอบดนตรี (บาสโลบ) โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ 12 ปี เปิดประตูสู่นครนาคาออกพรรษาบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบหลักเกณฑ์ การประกวดธิดานาคาบึงกาฬ โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ 12 ปี เปิดประตูสู่นครนาคาออกพรรษาบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม