:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณะภัย

อ่านเพิ่มเติม


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาหญ้าเทียม

อ่านเพิ่มเติม

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬสำหรับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอโซ่พิสัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

อ่านเพิ่มเติม

ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และขยะ

อ่านเพิ่มเติม