:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภา อบจ.บก กำหนดสมัยและเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภา อบจ.บึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 ครั้งที่สอง วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม