: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเจริญสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ