:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

คณะทำงานขับเคลื่อนการรักษาจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม