: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566