:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเดี่ยว หมู่ 4 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา - บ้านโคกนิยม หมู่ 2 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน สาย 2147 บ้านบูรพา หมู่ 7 ตำบลโนนสว่าง - ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ 1 ตำบลศรีสำราญ - ป่าแฝกแยกไปวัดดานศรีสำราญ บ้านนางาม หมู่ 5 ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาล้อม หมู่ 7 ตำบล หนองเลิง อำเภอเมือง - บ้านโนนประเสริฐ หมู่ 5 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเจริญ หมู่ 11 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมือง - บ้านสรรทวี หมู่ 3 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ มอบบ้านที่ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำเนินวิถีชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม