:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม

งานวันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินผลมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศหลักเกรฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พื้นที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่มภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา คสล.บ้านใหม่ศรีชมภูเส้นหัวแฮม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน"การออกกำลังกายรูปแบบท้าทาย Calories credit challenge (DPE NUB CAL)"

อ่านเพิ่มเติม

ประมูลค่าตอบเเทนการใช้ประโยชน์จาการเช่าท่าเทียบแพขนานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4

อ่านเพิ่มเติม