:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หก ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม