:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

รายละเอียดการผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอปากคาด 1

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอบุ้งคล้า

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งพบถูกตัดสิทธิ์ 2 ราย

อ่านเพิ่มเติม

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.

อ่านเพิ่มเติม

ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม