: ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา อบจ.บึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 ครั้งที่สอง วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.บึงกาฬ