:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

พิธีเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจ วิจัย และ พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

อ่านเพิ่มเติม

งาน “ปากคาดเกษตรเฟสติวัล ประจำปี 2566 ”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าวงาน“ปากคาดเกษตรเฟสติวัล ประจำปี 2566 ”

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม