:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว ตำบลหอคำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

แถลงข่าวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว – เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายของจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลไคสี ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ – ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม