:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

งาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบรางวัลสลากการกุศลกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลเหล่าทอง ประจำปี พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม

งานคาราวะและสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย

อ่านเพิ่มเติม

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม