:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการผู้ชนะเสนอราคา โครงการรวบรวมและกำจัดขยะ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑๓รายการ

อ่านเพิ่มเติม