:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ ( ๑ งาน )

อ่านเพิ่มเติม

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นก ๖๑๐ บึงกาฬ จำนวน ๔ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ ( ๑ งาน )

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม