:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถบดล้อเหล็ก ๑๐ ตัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

อ่านเพิ่มเติม

จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด วันแม่ 12 สิงหาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสาร หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีชมภู - บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม