:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน(๑ งาน)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่านแบบม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเรือกำจัดวัชพืชฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยทางแบบธรรมดา จำนวน 2 ชุด)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๙ รายการ เ

อ่านเพิ่มเติม