:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถบดหล้อเหล็ก 10 ตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า จำนวน 1 คัน)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ช่วงบริเวณคอสะพาน สายบ้านหอคำ หมู่ ๑ - บ้านชัยบาดาล หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ งาน

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด-บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองเลิก อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ห้วยอังฮ้า บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม