:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองช่าง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ กองพัสดูฯ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคา คสล. บ้านนาคำแคน - บ้านคำบอนใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคา คสล. บ้านต้าย - บ้านห้วยน้ำคำ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิ้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ากกแดง - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ฯ จำนวน ๑ งาน

อ่านเพิ่มเติม