:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนหญ้านาง - บ้านนาทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่ากกแดง - หนองปลาฝา ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ - บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อง - บ้านสายปัญญาเหนือ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง - บ้านไทยเสรี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามห้วยทราย บ้านนาสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิำล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ ( ๑ งาน )

อ่านเพิ่มเติม