:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๖ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านไทยเสรี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ - บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อง - บ้านสายปัญญาเหนือ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามห้วยทราย บ้านนาสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโชคอำนวย หมู่ 16 - บ้านหนองปลาฝา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนาสาร หมู่ 6 - บ้านนาคำ หมู่1

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๖ รายการ

อ่านเพิ่มเติม