: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)