: ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ