:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร การประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครการแข่งขันกีฬาสำหรับประชาชน นักเรียน เยาวชน มหกรรมแข่งขันกีฬาชิงแชมป์จังหวัดบึงกาฬ (การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในจังหวัดบึงกาฬ)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ) ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563.

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทบึงกาฬสำหรับครูปฐมวัย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยบริการ ๘ อำเภอ

อ่านเพิ่มเติม

อบจ. บึงกาฬปูพื้นแผ่นยางพาราสนามฟุตซอลแก่โรงเรียนเรียนสิริภัทรวิทยา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม