: ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล              องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2563 โดยมี นายไพรวัลย์  อรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ การแข่งขันกีฬาสำหรับประชาชน นักเรียน เยาวชน มหกรรมแข่งขันกีฬาชิงแชมป์จังหวัดบึงกาฬ (การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลภายในจังหวัดบึงกาฬ) โดยแบ่งประเภท ดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย และรุ่นประชาชนทั่วไป หญิง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า  30,000 พร้อมถ้วยรางวัล

          นายไพรวัลย์ อรกุล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยกระดับการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 3 คน ในจังหวัดบึงกาฬ  ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่เยาวชน และประชาชนให้เล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาคุณภาพของเยาวชน และประชาชนโดยอาศัยการกีฬา เป็นเครื่องมือสำคัญ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดบึงกาฬต่อไป