:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

นายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มแห่งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยาน มท.๒ มอบหน้ากากอนามัย ๑.๔ ล้านชิ้น ให้ชาวบึงกาฬทุกครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สถานีขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดบึงกาฬ เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬพร้อมสนับสนุนจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม