ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๔)

อ่านเพิ่มเติม

อบจ. บึงกาฬ จัดโครงการบ้านสวยเมืองงาม “บึงกาฬ เมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ มอบกรมธรรม์ประกันโควิด -19 ให้กับ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) และมอบหน้ากากอนามัยครัวเรือนละ 10 ชิ้น

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ มอบยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จากโรคลัมปี สกิน

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยาน มท.๒ มอบหน้ากากอนามัย ๑.๔ ล้านชิ้น ให้ชาวบึงกาฬทุกครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ มอบบ้านที่ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือบริการขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้มีสิทธิ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดำเนินวิถีชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม