ข่าวกิจกรรม

อบจ. บึงกาฬออกตรวจติดตามและตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตอำเภอปากคาด และ อำเภอโซ่พิสัย

อ่านเพิ่มเติมอบจ.บึงกาฬ ร่วมกับกรมเจ้าท่าลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์แม่น้ำสงคราม

อ่านเพิ่มเติม