จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลฯ จำนวน 1 เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมย้ายและติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน สาย บก.3098 บ้านห้วยผักขะ หมู่ที่ 4 ตำบลเซกา – บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม


ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม


ประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา - บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 14 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน สาย บก.3098 บ้านห้วยผักขะ หมู่ที่ 4 ตำบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม