จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม

สรุปสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน กข 1776 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน กข 1776 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม

สรุปสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการทำม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ จำนวน 80 เล่ม

อ่านเพิ่มเติม

สรุปสาระสำคัญจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ จำนวน 80 เล่ม

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม