จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นก-610 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

สาระสำคัญการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นก-610 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

สรุปสาระสำคัญประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นก 619 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นก 619 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นก 619 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นก 619 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม