: ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน์