ประกาศ อบจ.

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่องขยายเวลาการรับสมัครประกวดธิดานาคาบึงกาฬและแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร

อ่านเพิ่มเติม


เพิ่มเติมช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ยาสูบและค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม

อ่านเพิ่มเติม


ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม

ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งปีหลัง)

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)

อ่านเพิ่มเติม