ประกาศ อบจ.

ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริการจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน แก้ใขเพิ่มเติม ฉบับที่๔

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานลดขั้นตอนฯ

อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมและพัฒนารายได้ ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม

การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม