ข่าวผู้บริหาร


มอบผ้าห่ม ชมรมฮักนะบึงกาฬ ส่งมอบความอบอุ่นให้พี่น้องชาวบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 74 ปี 51 พรรษา พระครูวรวัฒน์คณารักษ์ (อำไพ กิตติปญโญ) เจ้าคณะอำเภอพรเจริญ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมคุณ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาล กู้ชีพให้กับมูลนิธิสว่างศรีวิไล จุดพรเจริญ

อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)

อ่านเพิ่มเติม

มอบผ้าห่ม ชมรมฮักนะบึงกาฬ ส่งมอบความอบอุ่นให้พี่น้องชาวบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษาตำบลโคกก่อง ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบงบประมาณสนับสนุน และปล่อยขบวนคาราวานนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม