ข่าวผู้บริหาร

แถลงข่าวงาน“ปากคาดเกษตรเฟสติวัล ประจำปี 2566 ”

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2566 และงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อ่านเพิ่มเติม

ให้โอวาทแก่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวง หมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี – บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลเมืองบึงกาฬ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาสวรรค์ ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม