ข่าวผู้บริหาร

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

อ่านเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุข้าราชการชาวอำเภอโซ่พิสัย ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการผู้บังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 หลัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”ครั้งที่ 2/2565

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดบึงกาฬ มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการจัดระเบียบการวางจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่สาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม