ข่าวผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานประเพณีออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท 2) พร้อมด้วย นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ และบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดพระธาตุ “ธรรมรตนมหามงคล”

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่ พร้อมให้การต้อนรับ ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมงานพิธีพระราชทานรถไฟฟ้าแด่พระครูอุดมศีลวัฒน์ (อุดม ญาณรโต)

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในสถานศึกษาจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ มอบหมายให้ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ มอบกรมธรรม์ประกันโควิด -19 หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงานส่งมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่ พร้อมให้การต้อนรับ ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม