ข่าวผู้บริหาร

ประเพณีลอยกระทง สมมาน้ำ บูชานาค 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 2566

อ่านเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.โนนยาง

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสา หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกก่อง - บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยพร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด - บ้านนาเจริญ

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.๓๐๓๒ (โดยวิธี Overlay) บ้านบูรพา หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสว่าง - บ้านโคกกระแช หมู่ที่ ๘ ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอเโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม