ข่าวผู้บริหาร

ทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ (มหานิกาย – ธรรมยุติกนิกาย)

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์”

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา คสล.บ้านใหม่ศรีชมภูเส้นหัวแฮม

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน

อ่านเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าเพื่อสร้างองค์สมเด็จพระปฐมพุทธชนะมาร และเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิพระกรรมฐานที่ทรุดโทรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรวมพลังสตรีจังหวัดบึงกาฬ รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สนุก” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม อสม. หมอคนที่ 1 ต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม