ข่าวผู้บริหาร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (กิจกรรมทำความสะอาด)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2567

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “ฝึกอบรมการทำขนมไทย (ขนมปั้นขลิบ)”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมการทำไข่เค็มไอโอดีน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 25 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม

สงกรานต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 2567

อ่านเพิ่มเติม