ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน"การออกกำลังกายรูปแบบท้าทาย Calories credit challenge (DPE NUB CAL)"

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ฯ

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการเนินงานโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมงานบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมฉลองจังหวัดบึงกาฬ 11ปี ในงานวันสถาปนาและของดี จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมฉลองจังหวัดบึงกาฬ 11ปี ในงานวันสถาปนาและของดี จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม