ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดสะพานข้ามห้วยหนิง เชื่อมระหว่างบ้านโนนงาม หมู่ 11 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา กับ บ้านโนนสวนปอ หมู่ 6 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินผลมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การขาดทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้าภาษีอากร

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565”

อ่านเพิ่มเติม