ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีแรก)

อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

อ่านเพิ่มเติม

เพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สลากการกุศลกาชาดจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภา อบจ.บึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภท พ.ศ.2567 จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ และนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่สอง ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม