วันฉัตรมงคล

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

รายละเอียด

ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

รายละเอียด
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านคำบอนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | วันที่ 5 พ.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก2005 บ้านศรีวิไล หมู่ 1 ตำบลศรีวิไล - บ้านนาแสง หมู่ 1 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 28 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ | วันที่ 18 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.1014 (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay) สายบ้านห้วยเดือนห้า - บ้านหนองแวงใน (บ้านห้วยเดือนห้า หมู่ 8 ตำบลหนองยอง - บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ) | วันที่ 5 ม.ค. 2564
อ่านทั้งหมด
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขต ตำบลโคกก่อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 23 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกหลังช่วงชะลอกการออกสำรวจสถานการณ์โควิด | วันที่ 10 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12 | วันที่ 3 มี.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11 | วันที่ 27 ก.พ. 2563
อ่านทั้งหมด

  • รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย