คำสั่งการมอบอำนาจของนายกฯ ให้รองนายก ฯ ปลัด ฯ รองปลัด ฯ ปฏิบัติราชการแทน | วันที่ 2 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก) | วันที่ 20 เม.ย. 2564
การแต่งตั้งรักษาราชการแทน การมอบหมายอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 2 เม.ย. 2564
รายละเอียดการผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย 3 | วันที่ 17 พ.ย. 2563
อ่านทั้งหมด
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก 2005 บ้านศรีวิไล หมู่ 1 ตำบลศรีวิไล - บ้านนาแสง หมุ่ 1 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 4 มิ.ย. 2564
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านคำบอนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 28 พ.ค. 2564
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านคำบอนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | วันที่ 5 พ.ค. 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก2005 บ้านศรีวิไล หมู่ 1 ตำบลศรีวิไล - บ้านนาแสง หมู่ 1 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 28 เม.ย. 2564
อ่านทั้งหมด
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขต ตำบลโคกก่อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 23 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกหลังช่วงชะลอกการออกสำรวจสถานการณ์โควิด | วันที่ 10 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12 | วันที่ 3 มี.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11 | วันที่ 27 ก.พ. 2563
อ่านทั้งหมด

  • รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดบึงกาฬ