C0NGrateNayok

C0NGrateNayok

รายละเอียด

โควิด 19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ห่างกัน ไม่ห่างไกล ร่วมต้านภัย โควิด 19

รายละเอียด

ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ | วันที่ 18 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.1014 (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay) สายบ้านห้วยเดือนห้า - บ้านหนองแวงใน (บ้านห้วยเดือนห้า หมู่ 8 ตำบลหนองยอง - บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ) | วันที่ 5 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายทาง บก.ถ. ๑-๐๐๐๙ บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อง - บ้นคำบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 30 ธ.ค. 2563
อ่านทั้งหมด
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขต ตำบลโคกก่อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 23 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกหลังช่วงชะลอกการออกสำรวจสถานการณ์โควิด | วันที่ 10 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12 | วันที่ 3 มี.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11 | วันที่ 27 ก.พ. 2563
อ่านทั้งหมด