: สถิติการจัดเก็บรายได้และการให้บริการ

รายงานค่าจัดเก็บบริการจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ
  1. รายงานค่าจัดเก็บบริการจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือนกันยายน 2563
  2. รายงานค่าจัดเก็บบริการจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  3. รายงานค่าจัดเก็บบริการจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  4. รายงานค่าจัดเก็บบริการจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  5. รายงานค่าจัดเก็บบริการจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มกราคม 2564
  6. รายงานค่าจัดเก็บบริการจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564