ข่าวผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ – ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

อ่านเพิ่มเติม


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม


นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ มอบกรมธรรม์ประกันโควิด -19 ชุด PPE และหน้ากากอนามัย ให้กับ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ในพื้นที่เขตอำเภอบึงโขงหลง

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง และได้มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนผู้พิการ

อ่านเพิ่มเติม

นางแว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ มอบกรมธรรม์ประกันโควิด -19 และหน้ากากอนามัย ให้กับ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ในพื้นที่เขตอำเภอเซกา

อ่านเพิ่มเติม

ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) ลงพื้นที่มอบนโยบายและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม