ข่าวผู้บริหาร

อบจ.บึงกาฬ มอบเงิน 5 แสนบาท สนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

นายก อบจ.บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีตัดหวายลูกนิมิต

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬเข้าร่วมพิธีสักการะศาลเจ้าแม่สองนาง

อ่านเพิ่มเติม

อบจ บึงกาฬ เข้าร่วมวันอสม.แห่งชาติและการขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด19

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 ในวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

อบจ.บึงกาฬ ร่วมรับฟังปัญหาเรื่องที่ดินของกองทัพเรือ

อ่านเพิ่มเติม