: ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อสม. หมอคนที่ 1 ต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565