: ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน"การออกกำลังกายรูปแบบท้าทาย Calories credit challenge (DPE NUB CAL)"