: ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมฉลองจังหวัดบึงกาฬ 11ปี ในงานวันสถาปนาและของดี จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565