: ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์จังหวัดบึงกาฬ ประเภท กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบดนตรี (บาสโลบ)และกีฬาเซปักตะกร้อ