: ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ