: ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สำรวจสถานประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท เปิดกิจการใหม่ ค้างชำระ หยุดกิจการชั่วคราว และปิดกิจการในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565