: ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้เรือ แพ และประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ