: ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ตำบลดงบัง