: ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"